Prvi očuvani izvor o “preradi papira ili drugih materijala” nalazimo u britanskom patentnom pismu br. 1597 iz 1856. godine. Edward Charles Healy i Edward Ellis Allen (obojica pronalazači) težili su ka “poboljšanju pripreme za uporabu furnira, papira i drugih araka, koji su sastavljeni od vlakana”.

“…Budući da se ovi (materijali) radi uporabe prerađuju, tako inače slabi materijali postižu veliku čvrstoću i krutost te postaju uporabivi u mnoge svrhe”.
Iako gornja rečenica u svom osnovnom značenju ističe najvažnija fizikalna svojstva valovitog kartona (osim apsorpcije udaraca), jedan drugi patent bi trebao biti temelj za današnju industriju valovitog kartona.

Američki patent br. 122023 iz 1871. godine, izdan na ime Alberta L. Jonesa, treba sa sigurnošću protumačiti činjenicom, da sredinom 19. stoljeća još nitko nije mislio na industriju ambalaže.

1883. godine u Londonu je puštena u rad prva europska tvornica valovitog kartona, a 1886. prvo postrojenje na europskom kontinentu.

U Švicarskoj je firma Lagenbach iz Lenzburga prvo poduzeće koje je 1905. godine proizvodilo valoviti karton.

Zbog rastuće industrijalizacije, stalne racionalizacije u svim sektorima i trgovine širom svijeta, industrija valovitog kartona razvila se u Švicarskoj u jednu od važnih industrijskih grana.