Nanošenje tiska na valoviti karton može se izvršiti bez problema, jer se ovdje radi s materijalom koji je voluminozan i elastičan.

U suradnji sa proizvođačima tiskovnih formi (klišeja) i boja, uspijeva se na ovom materijalu fiksirati dopadljivu i čistu tiskanu sliku.

Metoda se naziva fleksotisak, pri čemu se klišej (tiskovna forma) sastoji od fotopolimera ili gume. Boja za fleksotisak s pigmentima koji su unijeti u vodu, ima prednost u tome što se suši odmah nakon nanošenja.

Koliko je to važno, bit će jasno kad upoznamo uvjete pod kojima otisnuta ploča od valovitog kartona prolazi kroz proizvodne linije:

 • dodir s vodećim dijelovima stroja,
 • ekstremno visoke brzine stroja,
 • klizanje preko alata za štancanje,
 • trljanje arka kod automatskog slaganja.

Jedan ili više agregata za fleksotisak integrirani su u sljedeće uređaje za obradu:

 • tiskovni agregati,
 • inline stroj,
 • automati za štancanje,
 • rotacijske štance.

Za kvalitetu tiska na valovitom kartonu važno je osim toga sljedeće:

 • ravni položaj ploče valovitog kartona,
 • kvaliteta površine papira na licu ploče,
 • gramatura papira,
 • visina i vrsta vala.

Ako se postavljaju vrlo visoki zahtjevi za grafičku sliku određene ambalaže, primjenjuju se sljedeće metode:

 • papirni arci sa ofsetnim tiskom se kaširaju na dvoslojnom ili troslojnom valovitom kartonu,
 • za proizvodnju valovitog kartona upotrebljavaju se pokrovni papiri koji su već prethodno otisnuti (prethodno otisnuta rola / pre Print),
 • arci od valovitog kartona mogu se na specijalno koncipiranim strojevima za fleksotisak prevući višebojnim tiskom i po potrebi lakirati,
 • sitotisak

Na ove radne faze nastavlja se u pravilu – kao poseban radni proces – štancanje.

U svakom slučaju kasnija namjena ambalaže ovdje određuje troškove i sredstva.